hvad er bæredygtighed - eco not ego

Hvad er bæredygtighed?

Der har især det sidste årti været et massivt fokus på bæredygtighed. Ordet slynges ud i flæng i alt fra politiske diskussioner til reklamer og kommunikation fra kapitalistiske organisationer. Alt fra klimapolitikker til bæredygtig mode, bæredygtigt byggeri og miljøvenlig strøm.

Og når ordet bruges af så mange forskellige grupper med så mange forskellige agendaer og på så mange forskellige måder, så forstår vi godt, at det kan være svært at finde ud af, hvad bæredygtighed egentlig er. Vi vil derfor forsøge kort at forklare dig, hvad bæredygtighed helt konkret er.  

Ordet bæredygtighed blev første gang introduceret i 1987 i en rapport udgivet af FN’s kommission for bæredygtig udvikling. I denne rapport, også kaldet Brundtland-rapporten eller “Vores fælles fremtid beskrev de bæredygtighed som værende: “En bæredygtig udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. 

Ifølge Den Danske Ordbog er noget bæredygtigt, hvis det sikrer holdbare positive resultater uden at ødelægge det foreliggende grundlag, fx. miljø eller ressourcer. 

En bæredygtig løsning er altså en vedvarende løsning, som ikke belaster jordens ressourcer, og som derfor i princippet kan gennemføres i evig tid, således fremtidige generationer har samme muligheder som de nuværende generationer.

Selvom bæredygtighed ofte forbindes til miljø, så er der faktisk tre typer af bæredygtighed. 

Indenfor bæredygtighed skelner man nemlig ofte mellem følgende tre typer: 

  1. Miljømæssig bæredygtighed
  2. Social bæredygtighed
  3. Økonomisk bæredygtighed

Disse tre former for bæredygtighed kaldes også ofte ‘Planet, People and Profit’ – også kendt som de tre P’er eller det som mange virksomheder kalder for den tredobbelte bundlinje.  

Miljømæssig bæredygtighed handler om at værne om jordens ressourcer og efterlade en planet, som er sund til fremtidige generationer. Miljømæssig bæredygtighed handler f.eks. om at handle økologiske dagligvarer, tage cyklen fremfor bilen, sænke sit generelle forbrug og at affaldssortere. Du kan altså aktivt bidrage til miljømæssig bæredygtighed med dine personlige forbrugsvalg- og vaner.   

Social bæredygtighed handler om at skabe social retfærdighed, herunder bekæmpe sygdom, skabe bedre sundheds- og uddannelsesinstitutioner og skabe lighed mellem køn. Social bæredygtighed kan f.eks. være at inkludere alle samfundslag og at skabe trygge samfund for alle. Dette kræver ofte politiske regulativer eller at større virksomheder aktivt bidrager til samfundet. 

Økonomisk bæredygtighed handler om at benytte likvide midler på en bæredygtig måde, således der investeres i grønne løsninger og samtidig er nok til fremtidige investeringer. Økonomisk bæredygtighed handler altså om, at investere i ny green-tech samtidig med at økonomien skal holde sin værdi eller forøges fremadrettet. Dette kan både være relevant for din privatøkonomi, for virksomheders økonomi, såvel som for et lands økonomi. Et konkret initiativ fra staten kan f.eks. være, da de fjernede afgiften på el-biler. Pludselig var der således både en økonomisk og bæredygtig grund til at købe en el-bil fremfor en almindelig benzin eller diesel bil. 

Når man taler om bæredygtighed er det således også vigtigt at tænke helhedsorienteret. For hvis en løsning kun er god i et ud af de tre aspekter, jamen så er det ikke nødvendigvis en god og bæredygtig løsning. 

Du kan altså som forbruger godt træffe nogle valg, som er bæredygtige. Men det handler naturligvis også om, at større virksomheder og staten bidrager og skaber nogle rammer, som gør, at vi som forbrugere bedre kan træffe de rette valg. 

Hvorfor er bæredygtige forbrugsvalg vigtigt? 

Selvom vi som forbrugere måske ikke altid tænker over bæredygtighed, så sætter vi et aftryk. Og aftrykket af vores nuværende handlinger kan have en markant betydning for fremtidens muligheder. Vores tøj er ofte produceret i Fjernøsten under uhumske forhold og fragtet til Danmark, vores bananer er groet i eksotiske Sydamerika, pakket i plastik og fragtet til landet, og vores ferier foregår med CO2-belastende fly til fjerne destinationer. Så vores forbrug og livsstil viser i sandhed, at det er en global verden vi lever i.

Om vi vil det eller ej, så generer vi affald, madspild og udleder CO2. Hos Grøngrøn tror vi på, at selv små ændringer i vores forbrug kan gøre en stor forskel. 

Men gør mine handlinger virkelig en forskel?

Naturligvis kan du ikke redde hele verden ved at formindske dit madspild, plukke vilde blomster, tage en tur i genbrugsbutikken eller bruge en bambus tandbørste fremfor en plastik tandbørste. Men små forandringer kan også gøre en stor forskel, og især hvis vi er mange, som gør en indsats. 

Hvis vi er mange, som bliver bedre til de små ting i hverdagen, så som at gå lidt oftere i genbrugsbutikken, sortere vores affald korrekt, minimere vores madspild, så tror vi på at det batter. For det handler om at løfte i flok, og inspirere og motivere hinanden til at træffe lidt bedre valg.  

Og når du først er kommet i gang tror vi uden tvivl, at du bliver motiveret for at bidrage endnu mere. For hvem vil ikke gerne træffe grønne valg og gøre grønne gestusser til gavn for klima, miljø og fremtidige generationer?

Hvad kan jeg konkret gøre?

Hos Grøngrøn kan du finde forskellige artikler, guides, opskrifter, tips og tricks, så du kan bliver mere bevidst om, hvad du konkret kan gøre, for at snige lidt bæredygtige tiltag ind i din hverdag. 

Det mest bæredygtige forbrug er naturligvis det forbrug, som overhovedet ikke finder sted. Og det kan være en god ide, at spørge sig selv om, om man virkelig har brug for de ekstra par sko hjem til samlingen af 47 andre par sko eller om man har brug for hele 20 æbler som er på tilbud inden man bare svinger dankortet lynhurtigt igennem. For det er ofte i de impulsive køb, at mange af vores fejlkøb til garderoben eller hjemmet og meget af vores madspild ligger. Hvis du fremadrettet tænker dig om en ekstra gang inden du køber noget, kan du måske både spare ressourcer såvel som penge. 

Men naturligvis er vi også realister. Og vi tror ikke på, at vi kan omvende hverken os selv eller alle jer andre til at være veganske zero-wasters med en grøn aktieportefølje og en urtehave. Det skal være belejligt, at være bæredygtig. Og vi håber på, at vores guides, tips, tricks og opskrifter er belejlige for dig. 

Vi forventer ikke at du benytter dig af alle vores tips og tricks, men vi håber på, at det kan give dig lidt inspiration. 

Vi skriver bl.a. om hvad du konkret kan gøre for at formindske dit madspild, hvordan du gør rent på en miljøvenlig måde og hvad du kan gøre for at holde en sjovere ferie her i Danmark

Derudover forsøger vi at vække din ‘bullshit-detektor’, så du kan undgå at blive forvirret over greenwashing, som jo desværre vinder frem i en tid, hvor grøn er blevet det nye sort. Vi forsøger at guide dig gennem junglen af rigtige miljømærker, og dem som er fup og fidus fabrikeret af virksomheder, for at få deres produkter til at se en smule grønnere ud.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.